หงส์แดงไม่สิ้นคนดี พ่อมดน้อยได้จากเราไปเสียแล้ว จากไปเพื่อไปทำตามความฝันต…